Welkom
bij CO IJzervallei!

Cultuuroverleg IJzervallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond CULTUUR & ERFGOED.

In oktober 2019 tekenden de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge en de dienstverlenende vereniging Westhoek in op de Vlaamse subsidielijn voor intergemeentelijke samenwerking rond bovenlokale cultuur.

Het Cultuuroverleg IJzervallei kreeg van Vlaanderen een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar. Sinds begin 2020 neemt CO IJzervallei de regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Download
hier ons

beleidsplan

Onzeraad van bestuur

Links Jeroen Vandromme (CD&V) van Houthulst, Sylvie Thieren (Gemeentebelangen/CD&V) van Alveringem, Wout Cornette (Dynamisch) van Lo-Reninge en Katleen Winne (Idee Diksmude) van Diksmuide

Adviesgroep

De adviesgroep stippelt mee het inhoudelijk traject uit van Cultuuroverleg IJzervallei. Ze heeft advies aan de raad van bestuur. De leden zijn afgevaardigd door de vier gemeenten die deel uitmaken van Cultuuroverleg IJzervallei.

Meloika Verweirder, diensthoofd Mens en Vrije Tijd Alveringem
Sylvie Anzempamber, coördinator Vrije Tijd Diksmuide
Kristof Blieck, coördinator Vrije Tijd Houthulst
Annelies Casier, coördinator Jeugd en Cultuur Lo-Reninge

Raad van Bestuur

Sylvie Thieren, schepen van cultuur Alveringem
Katleen Winne, schepen van cultuur Diksmuide
Jeroen Vandromme, schepen van cultuur Houthulst
Wout Cornette, schepen van cultuur Lo-Reninge, voorzitter Raad van Bestuur

Strategische doelstellingen
 

Ook een NIEUWTJE of INTERESSANT project dat u graag met ons wil delen?